ליובל החמישים של ש”י עגנון
1937
מאזניים
מאזניים
מאמר
×
×
×