בעבור נעליים

1990
קריאה תמה
מוסד ביאליק
פרק בספר
×
×
×