בעית הפירוש של “עידו ועינם” ו”עד עולם” לש”י עגנון

1970
הספרות 2:2 (ינואר 1970)
מאמר
×
×
×