בעקבי הצאן — גלגולו של מוטיב ביאליקאי ב”מעשה העז” של עגנון

2020
בעקבי האב
ספרא
פרק בספר
×
×
×