גורלו של אבי האומה כגורלו של איוב

סיפורו של עגנון “אבי השור” בעקבות יצירותיו המאוחרות של ביאליק
2020
בעקבי האב
ספרא
פרק בספר
×
×
×