גילגולה של מטפחת

1938-04-21
הצופה
הצופה
מאמר
×
×
×