גלגולו של מוטיב הזיווג הכפול

1984
7 מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי
מאמר
×
×
×