גלגוליו של יהודי גבולי: על המפגש בין מיתוס לספרות בכמה עיבודים ספרותיים מאוחרים לדמותו של ר’ יוסף דילה ריינה

2012
JSIJ 11
מאמר
×
×
×