גלגולי “מעשה המופתי מאורח נטה ללון לשירה

1970
ביקורת ופרשנות 26
מאמר
×
×
×