דברים בשם אומרם בהכנסת כלה

2000
ש"י עגנון כפשוטו
פרק בספר
×
×
×