דור ללא מלבושים וללא ספרים

1953-01-09
הארץ
הארץ
מאמר
×
×
×