דיוקנו של אדם כיצור אשם

השתקפות רגש האשמה במקרא, ב”עיר ההרגה” לביאליק וב”אורח נטה ללון”
1988
עלי-שיח
מאמר
×
×
×