דיוקנו של הגיבור כמחבר ב”בספר המעשים”

© ובאדיבות מכון הקשרים – לרכישת הספר: www.kinbooks.co.il/page_30007
2018
גונבים את הבשורה
דביר/מכון נקשרים
פרק בספר
×
×
×