דילמות חברתיות ואסטרטגיות של סיום בסיפור ‘שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו’ לעגנון

2000
ספרות וחברה בתרבות העברית החדשה
כתר
מאמר
×
×
×