דימוי סיפורי וחזותי של השגחה אלוהית. ספר יונה והמדרשים עליו ומהדורת יעקב שטיינהרדט ופרנצסקה ברוך

במאמר זה אני מבקש להצביע על פרדיגמה תיאולוגית המונחת בבסיס העיצוב הסיפורי והציורי של ‘השגחה אלוהית’ כפי שהיא באה לידי ביטוי בספר יונה ובסיפור מן המדרש והתלמוד. אני מבקש להראות כי בעוד שפרדיגמה זו שחצתה מרחבים תרבותיים שאינם יהודיים בעת החדשה, ועברה שינויים קיצוניים, המודרניזם היהודי שימר אותה בצורתה המקורית כ’תגובה תיאולוגית- אמנותית’ כלפי שינויים אלה.
2012
ע"ג 2
אוניברסיטת בר-אילן
מאמר
×
×
×