דמות המשיח בצומת של חמש תימות בסיפור ‘המטפחת’ לעגנון

2002
ביקורת ופרשנות
מאמר
×
×
×