דן מירון מראיין את גרשם שלום על ש”י עגנון

מתוך: ש”י עגנון בביקורת העברית – כרך א – כל הזכויות שמורות להוצאת שוקן
1991
ש"י עגנון בביקורת העברית - כרך א
שוקן
מאמר
×
×
×