האינטרטקסטואליות העגנונית

הסופר חיים באר על קשרי קשרים בין עגנון למקורותינו בסיפורים “הרופא וגרושתו”, “פרנהיים” ו”לאחר הסעודה”.
2019-07-01
בית עגנון
הרצאה
×
×
×