האם האמין עגנון בנסים ובנפלאות?

סיפורו של עגנון “הפרוטה” מול סיפורי הנֵס של ביאליק
2020
בעקבי האב
ספרא
פרק בספר
×
×
×