האם כדמות נוכחת–נפקדת ב’תמול שלשום’ של עגנון

2021
ספר מנחם פינקלשטיין
אלון
פרק בספר
×
×
×