הארת עגנון והוראת עגנון — על הפואטיקה של הרומן סיפור פשוט ועל הקשיים בהוראתו

1998
עלון למורה לספרות - גולה וארץ ישראל בסיפורת, חוברת מס' 18, הוצאת משרד החינוך ת"ל, התשנ"ח
משרד החינוך
מאמר
×
×
×