האתנוגרפיות המקראיות של עגנון : ‘עידו ועינם’ והחיפוש אחר השיר האולטימטיבי

2013
מחקרי ירושלים בספרות עברית
אוניברסיטה העברית
מאמר
×
×
×