הגועל מהממשי והייאוש מהייצוגי. ‘מזל דגים’ לש”י עגנון ומהדורת יוסל ברגנר

מוצגות מהדורות מאויָרות מודרניות של ספר יונה – בידי יעקב שטיינהרט – ושל הסיפור ‘מזל דגים’ בידי יוסל ברגנר כשתי דוגמאות לעיצובים מודרניסטיים של סוגיות הנידונות במאמר.
2012
ע"ג 2
אוניברסיטת בר-אילן
מאמר
×
×
×