הדינמיקה התמטית השיטתית במוטיב התחליף בסיפור “בדמי ימיה”

1979
הדינמיקה של מוטיבים ביצירות ש"י עגנון
דקל
פרק בספר
×
×
×