כהן, ישראל
1973-12-01
מאזנים 38:1-2
אגודת הסופרים
מאמר
×
×
×