החזנית העצובה מרים דבורה וחזנים אחרים בסיפורי עגנון: “החזנים”, “לפי הצער השכר”

המאמר עוסק בסיפור “החזנים” לשמואל יוסף עגנון, שכונס בספר עיר ומלואה, ובוחן את דמותה של מרים דבורה, שהייתה לא רק בת של חזן, אשת חזן וכלה של חזן, אלא חזנית, מחברת מנגינות ופייטנית מוכשרת בזכות עצמה. בבוטשאטש של מחצית המאה השמונה עשרה לא ניתן למרים דבורה להשמיע את קולה ולשיר לאל ולקהילה, ואפילו מנגינותיה לא מתקבלות לתפילה משום שנשמע מהם קול אישה; וצערה על כך הולך וגובר עד שהמרה השחורה מביאה עליה את מותה. הדיון עוסק בייחודה של מרים דבורה כאמנית ובזהות המגדרית ההיברידית שייעודה כופה עליה על רקע סיפורי-אמן אחרים שחיבר עגנון
2012
ע"ג 2
אוניברסיטת בר-אילן
מאמר
×
×
×