החכם הירושלמי

להבנת הדמות של “הכחם הירושלמי” המופיע לקראת סוף הרומן “הכנסץ כלה”
1959
לעגנון שי
הוועד הציבורי ליובל ה70 של עגנון
פרק בספר
×
×
×