החשיבה, המקרא, הספרות והפרשנות

לימוד חשיבה באמצעות לימוד שני קטעים מן המקרא ושלושה קטעים מכתבי עגנון
2009
חמדעת 6
מכללת חמדת
מאמר
×
×
×