החשיבה, המקרא, הספרות והפרשנות
לימוד חשיבה באמצעות לימוד שני קטעים מן המקרא ושלושה קטעים מכתבי עגנון
לנדאו, דב
2009
חמדעת 6
מכללת חמדת
מאמר
×
×
×