היבטיים ניטשיאניים והיידגריאניים ביצירת עגנון

הפילוסופיה של פרידריך ניטשה (1844-1900 (השפיעה רבות על משנתו של מרטין היידגר (1889 -1976 (ולא מעט על עבודתו של בן זמנו של היידגר, ש”י עגנון (1887-1970 .(ניטשה ומשנתו מופיעים במישרין ובעקיפין ביצירות שונות של עגנון, ובאופן הבולט ביותר ביצירתו הגדולה האחרונה שפורסמה בחייו, “עד הנה”. במאמר הזה אבחן את עבודתו של עגנון מתוך יצירה זו ביחס למושגים מרכזיים במשנתם של ניטשה והיידגר כמו “השיבה הנצחית”, הסיבתיות, החרדה והכפיל.
2011
ע"ג 1
אוניברסיטת בר-אילן
מאמר
×
×
×