הכותל בכתבי עגנון
על מקומה של הכותל המערבי ברומן “תמול שלשום”
הירשפלד, אריאל
2015-10-28
YouTube
מכון ון ליר
הרצאה
×
×
×