הכותל בכתבי עגנון

על מקומה של הכותל המערבי ברומן “תמול שלשום”
2015-10-28
YouTube
מכון ון ליר
הרצאה
×
×
×