הכניסה לגן עדן: עגנון כיוצר מדרשי ומבקר חברתי

על סיפורו של ש”י עגנון “מפני מה לא הניחו את מורנו הגאון ר’ ישראל איסרליין ליכנס לגן עדן מיד לפטירתו” מתוך קובץ סיפוריו “אלו ואלו”
2003
דעות
דעות
מאמר
×
×
×