הכנסת כלה — יצירתו החדשה של עגנון

מאמר ביקורת עם צאת “הכנסת כלה” – ב3 המשכים
1933
מאזנים 4:23
אגודת הסופרים
מאמר
×
×
×