הכנסת כלה: מפנה בתפיסת הסיפור החברתי העברי

1976
מסות על סיפורי ש"י עגנון
שוקן
פרק בספר
×
×
×