“הלוואי שלא אשכח, הלוואי שלא אשכח”

זיכרון ושכחה ביצירת עגנון
2013
מראה
מאמר
×
×
×