המארג הסאטירי ב”עיר ומלואה” לש”י עגנון
הערות לסיפורים “הצפרדעים” ו”מזל דגים”
ברזל, הלל
1973
שמואל יוסף עגנון: מבחר מאמרים על יצירתו
פרק בספר
×
×
×