הנריאטה — איילת הבית

דמות הרעיה ברומן שירה מאת ש”י עגנון
2016
מסכת
מאמר
×
×
×