הסאטירה הלאומית וקורבנה

פוליטיקה של רוב ומיעוט לאומי ב’בנערינו ובזקנינו’ מאת ש”י עגנון
1995
עיונים בתקומת ישראל
עיונים בתקומת ישראל
מאמר
×
×
×