הסובבים את האיש שבין החומות [ביקורת]

מאמר ביקורת על ספרו של גבריאל מוקד, “שבחי עדיאל עמזה”
1989-07-01
מאזנים 63:5-6
אגודת הסופרים
מאמר
×
×
×