הסיפור “במצולות” כפרדיגמה ליחסי יהודים פולנים

שלושה אתרים משמשים רקע, נושא ודחף ליצירתו של ש”י עגנון: פולין, ארץ-ישראל וגרמניה. אבל בעוד שהיצירות העגנוניות שארץ-ישראל היא מקום התרחשותן – זמנן הוא בעיקר המחצית הראשונה של המאה העשרים, ובעוד שהיצירות שגרמניה היא מקום התרחשותן – זמנן הוא בעיקר מלחמת העולם הראשונה, פולין משמשת רקע ליצירות עגנון המתרחשות מאמצע ימי הביניים ועד התקופה שבין שתי מלחמות עולם, טווח של שמונה-מאות שנה.
2012
ע"ג 2
אוניברסיטת בר-אילן
מאמר
×
×
×