הסיפור שמאחורי היצירה המכוננת של עגנון

מאה שנה מלאו לפרסומו של הסיפור “והיה העקוב למישור”, שבו הפגין עגנון את ריבונותו כסופר שכתיבתו אינה כפופה לתכתיבי הספרות היהודית של זמנו
2013-09-16
הארץ
הארץ
מאמר
×
×
×