הסיפור שמאחורי היצירה המכוננת של עגנון
מאה שנה מלאו לפרסומו של הסיפור “והיה העקוב למישור”, שבו הפגין עגנון את ריבונותו כסופר שכתיבתו אינה כפופה לתכתיבי הספרות היהודית של זמנו
לאור, דן
2013-09-16
הארץ
הארץ
מאמר
×
×
×