הספר על הספר על הספר (שלא נכתב)

על הקבלות בין “אורח נטה ללון” ל”לפני המקום” של חיים באר
2007-09-25
הארץ
הארץ
מאמר
×
×
×