הערות ל”והיה העקוב למישור”

1948-08-18
הארץ
הארץ
מאמר
×
×
×