הפנתיאון האקדמי כקריקטורה

עיצוב דמויות המשנה ב”שירה”
1988
עלי-שיח
מאמר
×
×
×