ה”קאנון” העגנוני: דרכי ההתהוות ועקרונות המבנה

1989
דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות
האיגוד העולמי למדעי היהדות
מאמר
×
×
×