הקבצנים (בנימין/קפקא, רבי נחמן מברסלב, פרויד, מנדלי, ובעיקר עגנון)
מאמר זה הוא פרק בפרויקט “גופים ושמות: קריאות בספרות יהודית חדשה”, הנתמך בידי הקרן הלאומית למדע
שחר, גלילי
2013
אות 3
אוניברסיטת תל אביב
מאמר
×
×
×