הקדמה לספר המעשים

מבוא לקובץ הסיפורים “ספר המעשים”
1976
מסות על סיפורי ש"י עגנון
שוקן
פרק בספר
×
×
×