הרב הרצוג, ש”י עגנון והתפילה לשלום המדינה

2022
עיונים בתקומת ישראל
מאמר
×
×
×