השכל האנושי ושכל המעשים

הכלב והמרחב של ירושלים בתמול שלשום
1980
ירושלים - רבעון לספרות 15:2 (סתיו תשמ"א)
מאמר
×
×
×