“והיה העקוב למישור”

1912-08-16
הצפירה
הצפירה
מאמר
×
×
×