“וישב שם עד עולם” – משם פרטי לשם ספרותי
שמות גלויים וחבויים של ש”י עגנון בסיפוריו
צורן, יאיר
2016
מאזניים 90:1 (שבט תשע"ו)
אגודת הסופרים
מאמר
×
×
×